Informácia k opatreniam proti novému vírusu.

Vážení klienti, priatelia,

ochrana zdravia zamestnancov aj klientov je na najvyššej priečke dôležitosti a denne prijíma ADELI, v rámci odporučení MZ SR aj Úradu verejného zdravotníctva mimoriadne dezinfekčné a ochranné opatrenia.

Príchod pacientov z Talianska je pozastavený už ostatné 2 týždne, aktuálne k nám nepricestujú žiadni zahraniční klienti.

Opatrenia v ADELI sa týkajú cirkulácie vzduchu vo vnútornom priestore, zrušila sa rekuperácia. Vykonáva sa vzduchová dezinfekcia a plošná dezinfekcia na alkoholickej báze. Boli prijaté prísne pravidlá dezinfekčnosti v rámci podávania stravy. Takisto denne kontrolujeme zdravotný stav pacientov a riadime sa presnými pokynmi Ministerstva zdravotníctva SR.

Vytvorili sme a uviedli do užívania algoritmus (postup filtrovania pacientov a ich sprievodných osôb podľa zdravotného stavu, pričom sa okrem iného meria telesná teplota a zisťuje cestovateľská anamnéza). Tieto opatrenia riadime usmerneniami hlavného hygienika v súvislosti s výskytom koronavírusu 2019-nCOV na Slovensku a opatrenia operatívne aktualizujeme.

Pacientom i každému doma odporúčame

  •  okrem dôsledného umývania rúk mydlom následne ruky dezinfikovať,
  • udržiavať krátke a čisté nechty
  • piť veľa tekutín, teplú vodu, v žiadnom prípade nie chladené alebo sýtené nápoje, ideálne je pitie teplého čaju, čaju so zázvorom, citrónom, zabezpečiť dostatočný prísun Vitamínu C
  • kloktaním prečisťovať hrdlo, vyplachovať ústa tekutinou s antiseptickým účinkom, preplachovať nos
  • nasadiť terapiu vitamínmi, konzumovať zeleninu a ovocie
  • pohybovať sa denne (nie však hromadne) na čerstvom vzduchu a slnku
  • Veľmi dôležité je vyhnúť sa blízkemu kontaktu s inými ľuďmi, podávaniu rúk. Zachovávajme odstup a komunikujme s inými na vzdialenosť viac ako 2 metre.
  • Povrchové oblečenie po návrate domov nezakladajme do skrine, ale vystavme ho slnečnému žiareniu.
  • Ak máte symptómy choroby, ste povinní dať si rúšku a postupovať ďalej podľa nariadení Ministerstva zdravotníctva SR.

Dovoľujeme si Vás požiadať o dodržiavanie pokynov zdravotného personálu a informovanie Vášho blízkeho okolia, usmerňovanie detí i iných dospelých. Ďakujeme za spoluprácu.

ADELI Medical Center