Entries by Jana Sabová

Dôležité upozornenie

Milí priatelia,   možno ste už postrehli, že v priebehu posledných dní prebehla zmena v adrese našej webovej stránky, kde sa prípona .com zmenila na príponu .eu a naša nová adresa je www.adelicenter.eu. Tiež prebehla zmena všetkých e-mailových adries, u ktorých sa zmenila prípona .com na .eu, takže e-mailová adresa vyzerá xxxxx@adelicenter.eu. Za vzniknuté problémy v komunikácii […]

ZDIELAŤ:

Grantový program PODANÁ RUKA II.

V termíne od 20.11.2017 do 20.12.2017 je otvorený ďalší, v poradí druhý grantový program s názvom PODANÁ RUKA II. Uchádzať o príspevok sa môžu slovenskí a českí členovia klubu Nadácie ADELI bez obmedzenia veku. Získať môžu príspevok na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Center a s ním súvisiace doplnkové služby do výšky maximálne 800 Eur. Podmienky grantu a formulár žiadosti o príspevok nájdete na webe […]

ZDIELAŤ:

SEMINÁR SENZOMOTORICKÁ STIMULÁCIA II. KŔMENIE

Časté otázky rodičov týkajúce sa správneho príjmu potravy detí so psychomotorickým oneskorením nás priviedli k zorganizovaniu seminára Senzomotorická stimulácia zameraná na kŕmenie, ktorý sa uskutoční 9.12.2017 v čase od 8:00 do 14:00 hod. v ADELI Medical Center. Seminár je určený pre laickú verejnosť – rodičov, rodinných príslušníkov, blízkych a opatrovateľov zdravotne hendikepovaných detí a detí zaostávajúcich vo vývoji. […]

ZDIELAŤ:

Vianočný trh ADELI 2017

Opäť sa blížia Vianoce. Hoci najväčšiu radosť z nich majú deti, tešíme sa na ne všetci – od najmenších až po tých najstarších. Ideálne je, pokiaľ v tento nádherný čas nie sme sami a čaro adventu a vianočných sviatkov môžeme vychutnávať v kruhu blízkych obklopení pohodou a dobrou náladou. A keďže blízkymi sa nám za […]

ZDIELAŤ:

LOGOPEA – logopédia ADELI

ADELI Medical Center rozširuje svoje služby o externú logopédiu. Sprístupnenie špecifickej logopedickej starostlivosti založenej na báze kontinuálnej externej – ambulantnej formy iniciovala vedúca logopedického oddelenia a odborná garantka ADELI Medical Centra PaedDr. Adelaida Fábianová. Pôvodným zámerom bolo pokračovať v terapii klientov i po ukončení ich rehabilitačného pobytu v ADELI Medical Centre, avšak podnetom sa stali […]

ZDIELAŤ:

Dôležitá správa z Nadácie ADELI

Vážení priatelia,   dovoľujem si Vás osloviť ako nová správkyňa Nadácie ADELI a zároveň Vám oznámiť , že od 3.4.2017  sa Nadácia nachádza opäť na adrese Hlboká 45 v Piešťanoch. Nájdete nás v priestoroch Adeli Medical Centra  na 1. poschodí vedľa reštaurácie , v kanceláriách 162 a 163. Správkyňou som sa stala rozhodnutím správnej rady Nadácie zo dňa […]

ZDIELAŤ: