• UŽ AJ NÁDEJ PRINÁŠA RADOSŤ

  • AJ RADOSŤ ZO ŽIVOTA SI TREBA VYCHUTNAŤ

  • KONEČNE SA MÔŽEME HRAŤ AKO BRATIA

Krok za krokom
za lepšie zdravie

Šanca na návrat
do života